2021-10-22 08:56:02

Na Budinjaku bez mobitela

Dana 20. listopada 2021. godine sedmaši Osnovne škole Bogumila Tonija posjetili su Park prirode Žumberak. Polazak je bio u 9.30 sati, a na odredište smo stigli oko 10.30 sati. Zabava je počela čim smo izašli iz autobusa.
Na izletu nisu imali signala na mobitelima, no i bez signala uspjeli su se odlično zabaviti. 

Prvo smo se podijelili u tri grupe: a i b, c i d, e i f razred. Svaka grupa došla je na svoj red za predavanje u prirodi. Prva grupa otišla je na predavanje u prirodi kroz Stazu kneževa dok smo mi ostali imali slobodno vrijeme za druženje i jelo.
Imali smo osam stanica koje smo posjetili.
Na prve dvije stanice, vidjeli smo grobnice koje se nazivaju Tumuli. Najveća je grobnica dugačka 20 metara i visoka 2 metra, a u njoj su bili zakopani knez i njegova supruga. U grobnici je pronađena kaciga kneza koja je ujedno i najveće otkriće arheologa.
Na trećoj stanici vidjeli smo lokve kojih je sve manje u parku prirode jer nema dovoljno stanovništva koje bi  brinuli o njima. Većina lokava nestala je jer na tom području nema dovoljno stoke koja pomaže oko njihovog očuvanja.
Na četvrtoj stanici vidjeli smo jednu od špilja koje se nazivaju Židovske kuće. Stanovnici toga kraja povremeno su ju koristili kao prirodno sklonište. Gornji ulaz špilje zazidan je jer je u doba prodora Turaka služila kao dodatna zaštita.
Na petoj stanici vidjeli smo područje na kojem je prije bilo naselje Gradina iz starijeg željeznog doba. U tom naselju živjelo je oko 70-ak ljudi.
Na šestoj stanici vidjeli smo padine brijega na koje su Bedemi, štićenici budinjačke Gradine, izradili tri zemljana nasipa kako bi onemogućili lagan prilaz naselju.
Na sedmoj stanici vidjeli smo travnjake i livade koji su nastali krčenjem šuma. Služili su i danas služe za razvoj poljoprivrede i uzgoj životinja. Kako bismo stigli do osme stanice, prošli smo kroz malo skromno selo Bratelji.
Na osmoj stanici vidjeli smo dva groba koja su pripadala ljudima nižeg socijalnog položaja toga doba. Kraćim putem smo se vratili na okupljalište gdje su nas dočekale ostale grupe.
Povratak s terenske nastave bio je oko 15.45 sati.
Na izletu nismo imali signala, no i bez signala uspjeli smo se odlično zabaviti. Voljeli bismo više ići na terenske nastave kao što je bila ova.

 

Bruna Bošnjak i Jana Šančić, učenice 7.d razreda

 


Osnovna škola Bogumila Tonija Samobor